Maska bistro - nasza historia

Restauracja inspirowana Operą Chińską

O Restauracji

Maska Bistro

Dziękujemy, że jesteś Gościem Maski. To, że zainteresowała Cię nasza Restauracja może skłoni Ciebie również do poznania paru ciekawostek z dziedziny kultury oraz historii Chin.

Opera Pekińska, będąca inspiracją dla powstania naszej Restauracji to najsłynniejsza odmiana opery chińskiej. Maski używane w przedstawieniach stały się ikoną chińskiej kultury. Sztuka ich malowania jest bardzo ceniona i wymaga wielu lat przygotowań.

Opera Pekińska jest bardzo symboliczna i alegoryczna. Niemal nie używa się w niej dekoracji, a miejsce i czas akcji zazwyczaj określa muzyka. Aktorzy dla oddania sytuacji posługują się symbolicznymi rekwizytami.

Symbolika w Operze

Bat w ręku oznacza jazdę konną, wiosło przeprawianie się przez rzekę, chorągwie za plecami – prowadzenie oddziału wojskowego itd. Funkcję i pozycję społeczną postaci ukazują noszone przez aktorów stroje, zaś maski – charakter granej postaci.

Maska czerwona oznacza człowieka uczciwego, biała – kłamcę, żółta – wojownika, złota – bóstwo. Ruchy aktorów także są ściśle określone kanonami. Strach ukazywany jest przez wymachiwanie rękami nad głową, a złość poprzez wciągniecie głowy miedzy ramiona. Wszystkie te elementy sprawiają, że dla niebędącego Chińczykiem widza opera pekińska jest zazwyczaj zupełnie niezrozumiała.

Rodzaje postaci

生 Sheng Sheng to postacie męskie, z reguły pozytywne. Postacie Sheng dzielą się na dwie pary: wojskowych (wu 武) i cywili (wen 文) oraz starych (laosheng 老生) i młodych (xiaosheng 小生).

旦 Dan Dan (旦) – postacie kobiece w operze pekińskiej Dan (旦) – postacie kobiece: obdarzone cnotami (zhengdan 正旦), kobiety złe i zepsute, często [też] służące i kurtyzany (huadan 花旦), stare (laodan 老旦), i biegłe w taichi – walce z cieniem (daomadan 刀馬旦).

净 Jing Jing (dosł. czysty) – to charakterystyczne, wyróżniające się spójnością charakterologiczną postacie męskie. Przeważnie są to wojskowi. Dzielą się na kilka kategorii: cnotliwi (zhengjing 正净) tacy jak sędzia Bao Zheng, tzw. Erhualian (fujing 副净), oraz wojskowi (wujing 武净), na przykład Cao Cao, Guan Yu.

丑 Chou postacie komiczne w operze pekińskiej Odgrywają raczej pomniejsze, mniej istotne dla głównego wątku role. Nie śpiewają, a jedynie recytują. Dzielą się na dwie kategorie: postaci komediowe cywilne (wenchou文丑) oraz akrobatyczno-walczące (wuchou 武丑).

Charakteryzacja i makijaż twarzy postaci jing i chou jest wielkim wyzwaniem dla charakteryzatora. Namalowane na twarzy linie muszą odzwierciedlać charakter postacie, a także umożliwiać aktorowi grę na scenie. Szczególnym wyzwaniem są postacie jing i chou, których zmienność musi być szczególnie widoczna dla widzów. Postaci kategorii jing, przejawiające bohaterstwo i wielki temperament stają się wiec często pokazem kunsztu zespołu wspierającego aktorów.